02-slika1Usluge stručnog lica za bezbednost i zdravlje na radu za sva preduzeća, ustanove i ostala pravna lica koja imaju tu zakonsku obavezu


Ove usluge, između ostalog, obuhvataju sledeće poslove i obaveze:

  • Obavljanje poslova Stručnog lica za bezbednost i zdravlje na radu, koje zadovoljava potrebe pravnih lica i zakonske obaveze;
  • Obilazak radnih prostorija (pogona, gradilišta i dr.) po dogovoru i potrebi, zapažanje opasnosti, nedostataka i nepravilnosti, predlaganje adekvatnih mera BZR i rešavanje stručnih problema;
  • Rešavanje hitnih - neodložnih problema bezbednosti i zdravlja na radu (povrede na radu, obuke novo zaposlenih, prisustvo pri inspekcijskim pregledima i sl);
  • Povremeni kontakti sa odgovornim rukovodiocima i pružanje pomoći kod rešavanja problema iz oblasti BZR;
  • Praćenje, unapređenje i nadogradnja sistema BZR;
  • Konstantne konsultativne usluge - saveti po potrebi iz predmetne oblasti i drugo.

Usluge Stručnog lica za bezbednost i zdravlje na radu obavlja kvalitetan visoko stručni tim satavljen od stručnjaka bezbednosti i zdravlja na radu i različitih stručnih profila (mašinstvo, elektro tehnika, tehnologija, i dr.) koji poseduju stručni ispit za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

 

Sledeća strana ►►►