05-slika2Usluge koordinatora za bezbednost i zdravlje na gradilištu u skladu sa obavezama iz člana 19 zakona o bezbednosti i zdravlju na radu Srbije, između ostalog, podrazumeva sledeće poslovi i obaveze:

 

  • Nadzor i koordinisanje svih podizvođača na gradilištu u vezi sprovođenja zajedničkih mera bezbednosti na radu i zaštite od požara, davanje pisanih naloga za otklanjanje uočenih nepravilnosti, kao i davanje sugestija stručnim licima svakog pojedinog podizvođača za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu od požara u smislu preduzimanja pojedinačnih mera;
  • Obilazak gradilišta nekoliko puta nedeljno (po potrebi i češće) i rešavanje neodložnih problema bezbednosti i zdravlja na radu;
  • Vođenje sastanaka (koji su posvećeni problemima BZR i ZOP na gradilištu) sa predstavnicima izvođača, podizvođača, investitora i nadzora, jednom nedeljno i rešavanje problema BZR;
  • Obezbeđenje pisanog izveštaja za Naručioca i učesnike sastanka o svojim nedeljnim aktivnostima i utvrđenom stanju;
  • Stalni kontakti sa odgovornim rukovodiocima na gradilištu i pružanje pomoći kod rešavanja problema iz oblasti BZR;
  • Obavezni kontakti sa inspekcijskim organima i rešavanje problema;
  • Stalno praćenje i unapređenje BZR na gradilištu;
  • Konsultativne usluge - saveti iz predmetne oblasti za sve učesnike na gradilištu i drugo.

 

Usluge Koordinatora za bezbednost i zdravlje na gradilištu obavlja kvalitetan visoko stručni tim sastavljen od stručnjaka bezbednosti i zdravlja na radu i različitih stručnih profila koji poseduju stručni ispit za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

05-slika1


Sledeća strana ►►►