Za investitore u gradevinarstvu i industriji

Koordinator-izvodjenje-radova-01Ispunite zakonske obaveze propisane uredbom o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima ("Sl. glasnik RS", br. 14/2009 i 95/2010) i angažujte koordinatora za izvodenje radova kod:

 • Izgradnje novih objekata
 • Rekonstrukcije postojećih objekata
 • Dogradnje prostora
 • Adaptacije prostora
 • Sanacije prostora i dr.

Lola institut beograd ima više ovlašcenih i osposobljenih stručnih lica koji mogu uspešno i profesionalno obavljati poslove koordinatora za izvođenje radova na različitim gradilištima

Koordinator za izvođenje radova prema pomenutoj Uredbi (između ostalog) obavlja sledeće poslove:

 1. Koordinator-izvodjenje-radova-03Vrši koordinaciju primene načela prevencije u slučajevima kada se odlučuje o tehničkim, tehnološkim i/ili organizacionim rešenjima, u cilju planiranja različitih elemenata ili faza radova koji treba da se izvode istovremeno ili jedan za drugim, i kada se procenjuju rokovi potrebni za završetak tih radova ili faza radova;
 2. Obezbeđuje da svi poslodavaci i druga lica na gradilištu budu upoznati sa Planom preventivnih mera odnosno sa njegovim izmenama ili dopunama;
 3. Predlaže pokretanje postupka izrade izmena ili dopuna Plana preventivnih mera i dokumenata po odredbama Uredbe i obezbeđuje podatke potrebne da se izvrše te izmene i dopune, uzimajući u obzir nastale promene na gradilištu;
 4. Koordinira realizaciju planiranih aktivnosti sa ciljem da se obezbedi da poslodavci i druga lica dosledno primenjuju preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu na gradilištu, a na mestima gde je neophodno, primenjuju specifične mere bezbednosti i zdravlja na radu iz Plana preventivnih mera;
 5. Koordinator-izvodjenje-radova-04Organizuje saradnju i međusobno obaveštavanje svih poslodavaca i drugih lica koji istovremeno ili jedan za drugim izvode radove na gradilištu, vrši koordinaciju njihovih aktivnosti u pogledu sprovođenja mera za bezbednost i zdravlje na radu radi sprečavanja nastanka povreda na radu i profesionalnih bolesti;
 6. Koordinira sporazume radi provere da se radne aktivnosti na gradilištu izvode pravilno;
 7. Preduzima mere radi obezbeđivanja da pristup na gradilište imaju samo lica koja imaju dozvolu da mogu da uđu na gradilište;
 8. Obaveštava nadležnu inspekciju rada o slučajevima kada poslodavci i druga lica ne primenjuju mere za bezbedan i zdrav rad.


Sledeća strana ►►►