Skupštinu Lola instituta čine:

  • 1. Prof dr Mirko Komatina, predsednik, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2. Prof dr Milan Ponjavić, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 3. Vanr prof dr Blaža Stojanović, Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu
  • 4. Prof dr Slobodan Tabaković, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

Zaključak odluke Vlade RS o određivanju članova skupštine možete preuzeti ovde.