Naučno veće Lola instituta čine:

  1. dr Jelena Vidaković, naučna saradnica, predsednica
  2. dr Dragan Pavlović, naučni saradnik, zamenik predsednice
  3. dr Ivana Vasović Maksimović, naučna saradnica, sekretarka
  4. dr Srećko Manasijević, viši naučni saradnik, član
  5. dr Nataša Mišić, naučni saradnik, član
  6. dr Zoran Radosavljević, naučni saradnik, član
  7. dr Zoran Dimić, naučni saradnik, član