06-hmc-500-400pxIstraživački poslovi u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara


Ove usluge obuhvataju sledeće poslove i obaveze za naručioca usluga:
  • Postavka, praćenje i ažuriranje sistema bezbednosti i zdravlja na radu na računaru;
  • Rešavanje problema zaštite od buke i vibracija na opremi za rad i u radnoj okolini;
  • Rešavanje problema tehničko-mehaničke i elektrotehničke zaštite na opremi za rad i u radnoj okolini;iroboti03
  • Istraživački poslovi u oblasti BZR, zaštite životne sredine i zaštite od požara (izrada studija, projekata, stručnih i naučnih radova i sl.);
  • Konsultativne usluge iz navedenih oblasti na kraće i duže vreme koje podrazumevaju:

- davanje stručnih saveta,

- mišljenja i analiza,

- rešavanje spornih pitanja i arbitraže,

- tehnička i organizaciona rešenja i  drugo.

 

06-slika2Usluge istraživačkih poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara obavlja kvalitetan visoko stručni tim satavljen od stručnjaka bezbednosti i zdravlja na radu i ostalih različitih stručnih profila (mašinstvo, elektro tehnika, tehnologija, građevina, medicina rada i dr.) koji imaju značajno iskustvo u predmetnoj oblasti i poseduju stručni ispit za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.