Vesti

Komanda Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane (RV i PVO) Republike Srbije dana 28.12.2021. godine dodelila je Zahvalnicu za uspešnu saradnju LOLA INSTITUT-u d.o.o. Zahvalnicu je uručio komandant RV i PVO general-potpukovnik Duško Žarković direktoru LOLA INSTITUT-a dr Srećku Manasijeviću.

Dana 15.12.2021 godine potpisan je Memorandum o saradnji između instituta: INSTITUT MIHAJLO PUPIN DOO BEOGRAD, koji zastupa direktor, prof. dr Sanja Vraneš; ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA AD BEOGRAD, koji zastupa direktor, dr Dragan Kovačević; INSTITUT IMS AD BEOGRAD, koji zastupa direktor, dr Vencislav Grabulov; RUDARSKI INSTITUT DOO BEOGRAD, koji zastupa direktor, dr Milinko Radosavljević i LOLA INSTITUT DOO BEOGRAD, koji zastupa direktor, dr Srećko Manasijević.

Potpisnici Memoranduma o saradnji su akreditovani istraživačko-razvojni instituti, organizovani kao privredno društvo, sa većinskim ili 100%-tnim vlansištvom Republike Srbije, koji se finansiraju kroz komercijalnu delatnost u uslovima slobodnog tržišta i povezuju teoriju i praksu tako što tehnička rešenja i dostignuća do kojih su došli objavljajući istraživačko-razvojnu delatnost, praktično primenjuju u privredi kroz zaključenje komercijalnih ugovora sa drugim privrednim subjektima, čime doprinose naučno-tehnološkom i privrednom razvoju Republike Srbije, te u tom smislu imaju specifičnosti koje ih razlikuju od akreditovanih istraživačko-razvojnih instituta koji su finansirani iz budžeta Republike Srbije i organizovani kao ustanova. Potpisnicima Memoranduma o saradnji je, u skladu sa odredbama važećeg Zakona o nauci i istraživanjima, resorno ministarstvo - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

 dr Milinko Radosavljević, dr Srećko Manasijević, prof. dr Sanja Vraneš, dr Vencislav Grabulov i dr Dragan Kovačević

LOLA INSTITUT d.o.o. implementirao je SRPS ISO/IEC 27001:2014 - Sistem menadžmenta bezbednošću informacija organizacije i SRPS EN ISO 50001:2018 - Sistem menadžmenta energijom orgranizacije. Navedeni sistemi menadžmenta su objedinjeni u integrisani sistem menadžmenta (IMS). Opredeljenost najvišeg rukovodstva za njihovu primenu, održavanje i poboljšavanje je iskazana kroz Politiku IMS-a.

Skupština Istraživačko-razvojnog instituta LOLA, društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd dana 19.11.2021. donela je Odluku broj 292 o raspisivanju javnog konkurs za imenovanje direktora za mandatni period od 4 godine (1 izvršilac). Javni konkurs za imenovanje direktora objavljen je u dnevnom listu „ПОЛИТИКА“ dana 27.11.2021. Javni konkurs objavljen u dnevnom listu „ПОЛИТИКА“ možete videti ovde.

Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije odobrio je finansiranje za projekat “MULTIFUNCTIONAL RAPID PROTOTYPING DESKTOP MACHINE – MULTIPRODESK” koji su predložili članovi tima iz Lola instituta (nosilac projekta) i sa Mašinskog fakulteta u Beogradu (Katedra za proizvodno mašinstvo).

http://www.inovacionifond.rs/cms/files//dokaz-koncepta-odobreni-projekti-prvi-ciklus/Lista_odobrenih_projekata_PoC_II_ciklus.pdf