Ovim putem obaveštavamo zaposlene, poslovne partnere i širu javnost da je Istraživačko-razvoji institut Lola d.o.o. počeo sa redovnim radom 11.05.2020. godine.

Na osnovu Zakona o bezbednosti i i zdravlju na radu („Sl. Glasnik RS“, br. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - dr. zakon) i Pravilnika o radu kod poslodavca Lola Institut d.o.o. (br.1219 od 03.12.2014. godine), direktor Instituta je doneo Plan preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje i širenje zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-СоV-2 (br. 88 od 07.05.2020. godine) kojim se propisuju zahtevi koji su poslodavac i zaposleni dužni da ispune u obezbeđivanju primene preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad zaposlenih, kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini, radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19.

U narednom periodu ćemo pratiti aktuelnu situaciju u vezi sa pandemijom koronavirusa i sprovoditi sve neophodne preventivne mere u cilju zaštite zdravlja zaposlenih, као i lica koja se zateknu u radnoj okolini.