Lola institut doo Beograd obaveštava da se izveštaj o ispunjenosti uslova za predlog u naučno zvanje naučni saradnik kandidata dr Srećka Manasijevića nalazi na uvidu javnosti u biblioteci Lola instituta, Beograd, od dana objavljivanja ovog oglasa naradnih 30 dana.