peltonova_turbina_lola_institut-220px Za potrebe EPS-a, u okviru kapitalnog remonta MHE „Seljašnica” LOLA institut je projektovao, proizveo i pustio u pogon radno kolo Peltonove turbine. 

Radno kolo omogućuje nominalnu snagu turbine od 463 kW, pri protoku od 0.375 m3/s, broju obrtaja 500 °/min i neto padu od 150 m. Radno kolo je proizvedeno od nerđajućeg čelika otpornog na kavitaciju sa pojedinačno vezanim lopaticama na disk radnog kola. Kompletan 3D dizajn koša lopatice i usaglašavanje sa geometrijom savremenih radnih kola izveden je primenom softvera NX-Siemens na radnim stanicama LOLA instituta. Na osnovu 3D geometrijskog modela lopatice izrađen je drveni model za livenje lopatica.

Obrada odlivenih lopatica i diska radnog kola izvedena je na četveroosnom obradnom centru HMC 500 u laboratoriji LOLA instituta.


LOLA institut razvija, projektuje i proizvodi opremu za mikro, mini i male hidroelektrane snage od 2 kW do 10 MW. Isporučujemo različite vrste turbina i opreme za mhe u zavisnosti od hidrauličkih parametra lokacije mhe. Posebno preporučujemo konzolne Banki turbine LOLA instituta kao originalno tehničko rešenje, ekonomski isplativo, jednostavno uz minimalno održavanje u pogonu.