Model-Fransisove-turbine-300px

Fransisova turbina

Fransisova turbina spada u grupu reakcijskih, radijalnih hidrauličnih turbina kod kojih se u procesu razmene rada izmedju vode i radnog kola, menjaju sve tri komponente strujne energije i to pritisna, kinetička i položajna. Regulacija protoka kroz turbinu se vrši zakretanjem lopatica sprovodnog aparata. Ugradjujemo ih u male hidroelektrane koje imaju neto pad od 10 m do 250 m.

Mogu biti izvedene kao horizontalne ili vetikalne, maksimalne snage 15 MW i maksimalnog prečnika radnog kola 1400 mm.

 

Kaplanova turbina

Model-Kaplanove-turbine-300px

Kaplanova turbina spada u grupu reakcijskih, aksijalnih hidrauličnih turbina kod kojih se u procesu razmene rada izmedju vode i radnog kola, menjaju sve tri komponente strujne energije i to pritisna, kinetička i položajna. Regulacija protoka kroz turbinu se vrši zakretanjem lopatica sprovodnog aparata i lopatica radnog kola. Ugradjujemo ih u male hidroelektrane koje imaju neto pad od 2 m do 35 m.

Mogu biti izvedene kao vetikalne, cevne ili spiralne, maksimalne snage 8 MW i maksimalnog prečnika radnog kola 3600 mm.

 

Peltonova turbina

Model-Peltonove-turbine-300px

Peltonova turbina spada u grupu akcijskih hidrauličnih turbina koje u procesu razmene rada izmedju vode i radnog kola, koriste samo kinetičku energiju mlaza koja se stvara u dovodnom organu turbine, mlazniku, dok pritisna energija ostaje praktično nepromenjena. Regulacija protoka se vrši promenom položaja koplja u mlaznici i položajem sekača mlaza. Ugradjujemo ih u male hidroelektrane koje imaju neto pad od 14 m do 1000 m.

Mogu biti izvedene kao vertikalne ili horizontalne i mogu imati od 1 do 6 mlaznica. Maksimalna snaga naše Peltonove turbine je 15 MW, a maksimalni prečnik radnog kola je 1500 mm.