Procena rizika bezbednosti i zdravlja na radu

Sekcija za procenu rizika bezbednosti i zdravlja na radu Lola instituta.

Za investitore u gradevinarstvu i industriji

Koordinator-izvodjenje-radova-01Ispunite zakonske obaveze propisane uredbom o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima ("Sl. glasnik RS", br. 14/2009 i 95/2010) i angažujte koordinatora za izvodenje radova kod:

 • Izgradnje novih objekata
 • Rekonstrukcije postojećih objekata
 • Dogradnje prostora
 • Adaptacije prostora
 • Sanacije prostora i dr.

 

06-hmc-500-400pxIstraživački poslovi u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara


Ove usluge obuhvataju sledeće poslove i obaveze za naručioca usluga:
 • Postavka, praćenje i ažuriranje sistema bezbednosti i zdravlja na radu na računaru;
 • Rešavanje problema zaštite od buke i vibracija na opremi za rad i u radnoj okolini;
 • Rešavanje problema tehničko-mehaničke i elektrotehničke zaštite na opremi za rad i u radnoj okolini;iroboti03
 • Istraživački poslovi u oblasti BZR, zaštite životne sredine i zaštite od požara (izrada studija, projekata, stručnih i naučnih radova i sl.);
 • Konsultativne usluge iz navedenih oblasti na kraće i duže vreme koje podrazumevaju:

- davanje stručnih saveta,

- mišljenja i analiza,

- rešavanje spornih pitanja i arbitraže,

- tehnička i organizaciona rešenja i  drugo.

 

06-slika2Usluge istraživačkih poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara obavlja kvalitetan visoko stručni tim satavljen od stručnjaka bezbednosti i zdravlja na radu i ostalih različitih stručnih profila (mašinstvo, elektro tehnika, tehnologija, građevina, medicina rada i dr.) koji imaju značajno iskustvo u predmetnoj oblasti i poseduju stručni ispit za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.


05-slika2Usluge koordinatora za bezbednost i zdravlje na gradilištu u skladu sa obavezama iz člana 19 zakona o bezbednosti i zdravlju na radu Srbije, između ostalog, podrazumeva sledeće poslovi i obaveze:

 

 • Nadzor i koordinisanje svih podizvođača na gradilištu u vezi sprovođenja zajedničkih mera bezbednosti na radu i zaštite od požara, davanje pisanih naloga za otklanjanje uočenih nepravilnosti, kao i davanje sugestija stručnim licima svakog pojedinog podizvođača za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu od požara u smislu preduzimanja pojedinačnih mera;
 • Obilazak gradilišta nekoliko puta nedeljno (po potrebi i češće) i rešavanje neodložnih problema bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Vođenje sastanaka (koji su posvećeni problemima BZR i ZOP na gradilištu) sa predstavnicima izvođača, podizvođača, investitora i nadzora, jednom nedeljno i rešavanje problema BZR;
 • Obezbeđenje pisanog izveštaja za Naručioca i učesnike sastanka o svojim nedeljnim aktivnostima i utvrđenom stanju;
 • Stalni kontakti sa odgovornim rukovodiocima na gradilištu i pružanje pomoći kod rešavanja problema iz oblasti BZR;
 • Obavezni kontakti sa inspekcijskim organima i rešavanje problema;
 • Stalno praćenje i unapređenje BZR na gradilištu;
 • Konsultativne usluge - saveti iz predmetne oblasti za sve učesnike na gradilištu i drugo.

 

Usluge Koordinatora za bezbednost i zdravlje na gradilištu obavlja kvalitetan visoko stručni tim sastavljen od stručnjaka bezbednosti i zdravlja na radu i različitih stručnih profila koji poseduju stručni ispit za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

05-slika1


Sledeća strana ►►►


00-slika1-295Edukacija – osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad i zaštitu od požara na radnom mestu za sve zaposlene.

Ove usluge obuhvataju sledeće poslove i obaveze za naručioca usluga:

 • Vršenje edukacije - osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad zaposlenih koji prvi put stupaju na rad i inovacije znanja onih koji su u radnom odnosu;
 • Vršenje osposobljavanja za bezbednost i zdravlje zaposlenih koji menjaju radno mesto ili tehnologiju rada;
 • Vršenje upoznavanja sa opštim i posebnim Elaboratom o uređenju gradilišta svih zaposlenih koji su raspoređeni na gradilištu, pre početka izvođenja radova;
 • Vršenje edukacije – obuke iz oblasti zaštite od požara;
 • Vršenje provere znanja putem testiranja ili usmenim putem;
 • Izrada svih vrsta programa za osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
 • Izrada svih vrsta obrazovnih materijala – Priručnika i Uputstava za bezbedan rad i samoobuku zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Izrada svih vrsta testova (po zanimanjima) za proveru znanja zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Izrada svih vrsta evidencija i obrazaca o osposobljavanju zaposlenih za bezbedan i zdrav rad i drugo.
04-slika2
Usluge vršenja edukacije - osposobljavanja za bezbedan i zdrav obavlja kvalitetan visoko stručni tim satavljen od stručnjaka bezbednosti i zdravlja na radu i ostalih različitih stručnih profila (medicina rada, mašinstvo, elektro tehnika, tehnologija, i dr.) koji imaju značajno iskustvo u predmetnoj oblasti i poseduju stručni ispit za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Sledeća strana ►►►

 

03-slika2Usluge izrade kompletne stručne i normativne dokumentacije za vođenje sistema bezbednosti i zdravlja u preduzeću – pravnom licu

Ove usluge obuhvataju izradu sledeće dokumentacije za naručioca usluga:

 • Akt (odluka) o određivanju lica za bezbednost i zdravlje na radu;
 • Opšti akt – Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu, gde su (između ostalog) regulisana i pitanja prava, dužnosti i odgovornosti svih zaposlenih;
 • Program osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
 • Odgovarajući obrazovni materijal – priručnik za samoobuku zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Testovi (više vrsta po zanimanjima) za proveru znanja zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Evidencija o osposobljavanju zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
 • Ostale odgovarajuće evidencije i obrasci za vođenje sistema bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Elaborat o uređenju gradilišta sa pratećom dokumentacijom, za predmetno gradilište po izboru;
 • Pravilnik i plan zaštite od požara;
 • Formiranje sistema BZR za obavljanje predmetnih poslova na računaru i drugo.

 

Usluge izrade kompletne normativne dokumentacije za vođenje sistema bezbednosti i zdravlja na radu obavlja kvalitetan visoko stručni tim satavljen od stručnjaka bezbednosti i zdravlja na radu i ostalih različitih stručnih profila (medicina rada, mašinstvo, elektro tehnika, tehnologija, i dr.) koji imaju značajno iskustvo u predmetnoj oblasti i poseduju stručni ispit za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Sledeća strana ►►►

 

02-slika1Usluge stručnog lica za bezbednost i zdravlje na radu za sva preduzeća, ustanove i ostala pravna lica koja imaju tu zakonsku obavezu


Ove usluge, između ostalog, obuhvataju sledeće poslove i obaveze:

 • Obavljanje poslova Stručnog lica za bezbednost i zdravlje na radu, koje zadovoljava potrebe pravnih lica i zakonske obaveze;
 • Obilazak radnih prostorija (pogona, gradilišta i dr.) po dogovoru i potrebi, zapažanje opasnosti, nedostataka i nepravilnosti, predlaganje adekvatnih mera BZR i rešavanje stručnih problema;
 • Rešavanje hitnih - neodložnih problema bezbednosti i zdravlja na radu (povrede na radu, obuke novo zaposlenih, prisustvo pri inspekcijskim pregledima i sl);
 • Povremeni kontakti sa odgovornim rukovodiocima i pružanje pomoći kod rešavanja problema iz oblasti BZR;
 • Praćenje, unapređenje i nadogradnja sistema BZR;
 • Konstantne konsultativne usluge - saveti po potrebi iz predmetne oblasti i drugo.

Usluge Stručnog lica za bezbednost i zdravlje na radu obavlja kvalitetan visoko stručni tim satavljen od stručnjaka bezbednosti i zdravlja na radu i različitih stručnih profila (mašinstvo, elektro tehnika, tehnologija, i dr.) koji poseduju stručni ispit za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

 

Sledeća strana ►►►