robot

LOLA 50, LOLA 80 i LOLA 100 su industrijski roboti zglobne konfiguracije sa 6 stepeni slobode, nosivosti 50, 80 i 100 kg. Razvijeni su u Lola institutu, a proizvedeni u LOLA FAM-u. Namenjeni su za aplikacije tačkastog zavarivanja, farbanja, manipulacije materijalom, čišćenju odlivaka, brušenju, poliranju i za razne druge primene.

 

Tehničke karakteristike

Domet [mm] LOLA 50 LOLA 80 LOLA 100
A

3080

3450 3450
B 1898 2240 2240
C

1020

1150 1150
D 560 840 840
E 410 190 190

 

 

Dimenzije i polje dohvata robota LOLA 50, LOLA 80 i LOLA 100

Broj ose LOLA 50 LOLA 80 LOLA 100 Pogon
Hod Brzina Hod Brzina Hod Brzina
I 300 º 75 º/s 270 º 100 º/s 270º 100 º/s AC servomotor
II 140 º 75 º/s 140 º 95 º/s 140º 95 º/s AC servomotor
III 280 º 75 º/s 280 º 95 º/s 280º 95 º/s AC servomotor
IV 520 º 120 º/s 430 º 180 º/s 430º 180 º/s AC servomotor
V 240 º 120 º/s 240 º 120 º/s 240º 120 º/s AC servomotor
VI 520 º 120 º/s 470 º 120 º/s 470º 120 º/s AC servomotor
Nosivost 50 daN 80 daN 100 daN  
Ponovljivost +/- 0,5 mm

 

vrste-robota1