Procesno mašinstvo i ekologija

Sekcija za procesno mašinstvo i ekologiju Lola instituta.

 

Na međunarodnom tenderu Francuske “Theolia L’Energie nature“, Lola institut je učestvovao sa ponudom „Postrojenje za kompostiranje organskog otpada” 2005. godine.

Tenderska komisija je odabrala postrojenje Lola instituta kao najpovoljnije i ugovorila posao 2005. godine. Lola institut je pristupio projektovanju i izvođenju radova navedenog postrojenja za kompostriranje organskog otpada kapaciteta 100/dan.

Ovo značajno postrojenje je realizovano i pušteno u rad 2006. godine u gradu Baucaire, nedaleko od Marseja u Francuskoj.

 

Na osnovu zahteva firme “Inova de France” iz Francuske, za projektovanje postrojenja za odvajanje metala iz šljake posle spaljivanja u spalionicama, Lola institut je učestvovao sa svojom ponudom 2003. godine.

Postrojenje je odobreno kao najpovoljnije i Lola institut je pristupio ugovaranju i realizaciji. Postrojenje je za preradu šljake, kapaciteta 100 do 200 tona, izvedeno je u Lensu, Francuska 2004. godine.

 

Na međunarodnom tenderu 2002. godine, Lola instit je učestvovao sa ponudom “Postrojenja za sortiranje industrijskog i komunalnog otpada.

Tenderska komisija investitora je odabrala “Postrojenje Lola instituta kao najoptimalnije rešenje i poverila posao institutu.

Po ugovaranju posla, Lola institut je projektovao i izveo ovo značajno “Postrojenje za sortiranje industrijskog i komunalnog otpada“, kapaciteta 1200 t/dan.

Postrojenje je pušteno u rad 2004. godine u “REP“, Pariz, Francuska.

 

 

Sektor za procesno mašinstvo i ekologiju Lola instituta je osnovan 2002. godine sa namerom da se bavi teorijskim i praktičnim pitanjima iz oblasti procesnog mašinstva i ekologije životne sredine, a za koje nije postojala odgovarajuća naučno istraživačka institucija.

Sektor čine diplomirani inženjeri procesng i proizvodnog mašinstva, elektrotehnike i informatike.

Od 2006. godine zbog promene vlasništva nad delovima Lola sistema, Lola institut je postao samostalna organizacija i samim tim nosilac projekata iz oblasti procesnog mašinstva i ekologije.  

Sektor ima potreban broj doktora nauka, inženjera i tehničara, koji uspešno mogu da obave sva potrebna istraživanja iz navedenih oblasti. U slučaju većih projekata imamo mogućnost angažovanja spoljnih saradnika, koji nam omogućuju realizaciju istih.

Sektor raspolaže potrebnim znanjem i iskustvom iz ove oblasti koje mu omogućava uspešno rešavanje složenih projektnih zadataka. Projekti se realizuju u poslovnim prostorijama i fabričkim halama sa potrebnom opremom. 

Sektor za procesno mašinstvo i ekologiju Lola instituta se bavi projetovanjem i izvođenjem:

  • sistema separatnog sakupljanja, transporta, pretovara i kompaktiranja komunalnog otpada
  • integrisanog postrojenja za procesiranje industrijskog komunalnog i bio otpada
  • postrojenja za sortiranje industrijskog i komunalnog otpada
  • postrojenja za kompostiranje organskog otpada
  • postrojenja za izdvajanje metala iz šljake posle spaljivanja otpada
  • postrojenja za generisanje bio gasa
  • postrojenja za preradu vode
  • izrade glavnih projekata (elaborata) remonta brodskih prevodnica i remontovanjem istih


Misija sektora za procesno mašinstvo i ekologiju Lola instituta je da stalno teži usavršavanju i razvoju novih tehnologija iz ovih oblasti. 

Vizija sektora za procesno mašinstvo i ekologiju Lola instituta je da isprojektuje i izvede veći broj postrojenja iz ovih oblasti na domaćem i stranom tržištu i da vremenom postane partner preduzećima iz regiona za realizaciju i implementaciju novih tehnologija u procesnom mašinstvu i ekologiji.

 

Sektor je aktuelan u oblastima ekologije i procesne mašinogradnje. Izdvajamo neke od najreprezentativnijih rezultata:

 

Zaposleni u ovom sektoru su nagrađeni brojnim nagradama od kojih izdvajamo sledeće:

  • Godišnja nagrada za 2004/2005. godinu Privredne Komore, za tehnicko unapređenje „Postrojenje za sortiranje industrijskog i komunalnog otpada (REP, Pariz)”
  • Zlatna plaketa Nikola Tesla, Savez pronalazača Beograd, za postrojenje za sortiranje industrijskog i komunalnog otpada.