Naučno veće Lola instituta čine:

  1. dr Jelena Vidaković, naučna saradnica, predsednica
  2. dr Dragan Pavlović, naučni saradnik, zamenik predsednice
  3. dr Ivana Vasović Maksimović, naučna saradnica, sekretarka
  4. dr Srećko Manasijević, naučni savetnik, član
  5. dr Nataša Mišić, naučni saradnik, član
  6. dr Zoran Radosavljević, naučni saradnik, član
  7. dr Zoran Dimić, viši naučni saradnik, član