Spisak komercijalnih poslova koje se intsitut odradio od 2009. godine:

 • Feromon oprema a.d. Pančevo, Rekonstrukcija, modernizacija i montaža struga KOLOMNA 1540
 • JP EPS “Elektrosrbija ”d.o.o. Kraljevo, “Elektrodistribucija Užice”, Radno kolo peltonove turbine u MHE Seljašnica
 • EPCG ad Nikšić, HE Perućica, Ugradnja daljinskih komandi na električnoj mostnoj dizalici
 • “HE Đerdap”d.o.o. Kladovo, Izrada i isporuka statorskih i rotorskih metalnih labirinata Fransis za potrebe Vlasinskih HE
 • Javno komunalno preduzeće Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd“ , Remont struga DP-1
 • Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine Novi Sad, Izrada Glavnog projekta adaptacije elektro opreme crpne stanice Bezdan II
 • Feromon oprema a.d. Pančevo, Projektovanje, izrada i isporuka kombinovane glodacko brusacke glave za vert. strug „KOLOMNA“
 • Privredno društvo “HE Đerdap”d.o.o. Kladovo, Izrada elaborata o stanju konstrukcije i mašinskih elemenata vrata mašinske hale na HE “Đerdap 1”
 • Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine Novi Sad, Izrade Glavnog projekta rekonstrukcije i adaptacije elektromašinske opreme kranova brane na Tisi
 • NIS Naftagas, Tehnički servisi d.o.o. Zrenjanin, Remont jednostubnog vertikalnog struga JVS-12
 • Javno komunalno preduzeće Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd“ , Popravka hidraulične platforme RAVAGLIOLI 2004god., invrntarski broj 33444
 • Milan Blagojević – Namenska a.d. Lučani, Remont i modernizacija struga PA –B-30 “Ada Potisje”
 • Novi Jelšingrad a.d. Banja Luka BiH, Modernizacija horizontalne bušilice glodalice firme Škoda
 • Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode“ Beograd, Sprovođenje mera za kontrolu tehničke ispravnosti hidromašinske opreme i elektro opreme (kontrola ispravnosti i izrada elaborata) u cilju pribavljanja atesta za hidromašinsku i elektro opremu brane Barje
 • Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode“ Beograd, Sprovođenje mera za kontrolu tehničke ispravnosti hidromašinske opreme i elektro opreme (kontrola ispravnosti i izrada elaborata) u cilju pribavljanja atesta za hidromašinsku i elektro opremu brane Krajkovac
 • Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine Novi Sad, Izrade Glavnog projekta rekonstrukcije elektroopreme crpne stanice Bezdan II
 • Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge Bedem – prevoz d.o.o. Pančevo, Izrada projekta poluprikolice sa nosećim sandukom za transport boca za gas
 • Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine Novi Sad, Radovi na adaptaciji elektroopreme portalne diyalice PD-125 na objektu “Brana na Tisi”
 • Javno komunalno preduzeće Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd“ , Popravka struga za reprofilisanje točkova tramvaja „DP1X2500“
 • EPS RB „Kolubara“ d.o.o., Zamena troosnog displeja DPP30 i dvoosnog displeja DPP20
 • Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode“ Beograd, Sprovođenje mera za kontrolu tehničke ispravnosti hidromašinske opreme i elektro opreme (kontrola ispravnosti i izrada elaborata) u cilju pribavljanja atesta za hidromašinsku i elektro opremu – brana Bovan
 • Zastava oružje a.d. Kragujevac, Ugradnja mernog sistema (uređaja) za obezbeđenje od preopterećenja na regalnoj dizalici Manesman Demag
 • EPS Beograd, Ogranak TENT, Održavanje mašina za obradu u strugarskoj radionici
 • Narodna banka Srbije, Zavod za izradu novčanica i kovanog novca Topčider, Remont i revitalizacija DEGUSSA i DALMAR
 • NIS NAFTAGAS Tehnički servisi Zrenjanin, Popravka CNC struga JVS 12
 • Zastava oružje a.d. Kragujevac, Remont dizalica DESTAMAT
 • EPS Beograd, Ogranak HE Đerdap Kladovo, Projekat zamene elektromašinske opreme CS Ribnjak – Mala Vrbica
 • EPS Beograd, Ogranak HE Đerdap Kladovo, Projekat zamene elektromašinske opreme na CS Rit, Veliko Gradište
 • NIS NAFTAGAS Tehnički servisi Zrenjanin, Popravka vertikalnog struga JVS 12
 • EPS Beograd, Ogranak RB Kolubara Lazarevac,Servisiranje mernih sistema na alatnim mašinama
 • EPS Beograd, Ogranak RB Kolubara Lazarevac,Servisiranje regulatora na alatnim mašinama
 • EPS Beograd, Ogranak RB Kolubara Lazarevac,Servisiranje upravljačke jedinice LOLA 16CNC na alatnim mašinama
 • TAKTO d.o.o. Beograd, Modernizacija upravljačke jedinice na mašini WEEKE BP 05
 • Javno komunalno preduzeće Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd“ , Popravka mašine za obradu kočnih doboša, kočnih obloga i mašina za nitovanje kočnih obloga
 • Milan Blagojević – Namenska a.d. Lučani, Remont i modernizacija struga tip US E Ada Potisje
 • EPS Beograd, Ogranak RB Kolubara Lazarevac, Zamena upravljačkog sistema na JVC karusel strugu
 • EPS Beograd, Ogranak RB Kolubara Lazarevac, Provera tačnosti geometrije portalne glodalice 6625Yi dovođenje iste u propisano stanje
 • EPS Beograd, Ogranak RB Kolubara Lazarevac, Ugradnja novih mernih sistema na borverku Škoda
 • Meral centar d.o.o. Vojka, Servisiranje elektro opreme na mašini BG 130S
 • Javno komunalno preduzeće Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd“ , Popravka kopir struga DP1
 • TAKTO d.o.o. Beograd, Implementacija dodatnih upravljačkih funkcija na glodalici WEEKE BP 05
 • Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine Novi Sad, Adaptacija elektroopremezatvarača i dizalica na ustavi Bezdan

Milan Blagojević – Namenska a.d. Lučani, Izmena načina rada kočnica na 2 struga u Ex izvedbi

 Spisak dobijenih tendera prema podacima portala eKapija

Spisak dobijenih tendera prema podacima portala eKapija
DatumOpisNaručilac

24.02.2017.

Popravka kopir struga DP1

GSP Beograd

16.01.2017.

Ugradnja novih mernih sistema na borverku škoda w250

Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije Beograd

29.11.2016.

Provera tačnosti geometrije portalne glodalice 6625y i dovođenje iste u propisano stanje

Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije Beograd

22.11.2016.

Generalni remont strugova dp-2, pa 631, pab-30/1500bm, ts 4, zamena starog regulatora na vertikalnom karusel strugu sa novim siemens-ovim, zamena upravljačkog sistema na jvs karusel strugu

Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije Beograd

04.11.2016.

Popravka i servisiranje prese za baliranje papira i pet ambalaže

JKP Gradska čistoća Beograd

08.08.2016.

Projekat za izvođenje zamene elektro i mašinske opreme

Hidroelektrane Đerdap Kladovo - privredno društvo obrisano iz registra

21.07.2016.

Popravka mašina za obradu kočnih doboša, kočnih obloga i mašina za nitovanje kočnih obloga

GSP Beograd

28.06.2015.

Sprovođenje mera za kontrolu tehničke ispravnosti hidromašinske i elektro opreme (kontrola ispravnosti i izrada elaborata) u cilju pribavljanja atesta za hidromašinsku i eletro opremu -brana Bovan

JVP Srbijavode Novi Beograd

28.02.2015.

Popravka i servis klipnih i vijačnih kompresora i popravka i održavanje strugova

GSP Beograd

27.01.2015.

Radovi na adaptaciji elektroopreme portalne dizalice PD-125 na objektu brana na Tisi

Vode Vojvodine Novi Sad

11.01.2015.

Kontrola tehničke ispravnosti hidromašinske i elektro opreme (kontrola ispravnosti i izrada elaborata) u cilju pribavljanja atesta za hidromašinsku i elektro opremu brane Barje

JVP Srbijavode Novi Beograd

11.01.2015.

Kontrola tehničke ispravnosti hidromašinske i elektro opreme

JVP Srbijavode Novi Beograd

08.10.2014.

Sprovođenje mera za kontrolu tehničke ispravnosti hidromašinske i elektro opreme (kontrola ispravnosti i izrada elaborata) u cilju pribavljanja atesta za hidromašinsku i elektro opremu brane Barje

JVP Srbijavode Novi Beograd

08.10.2014.

Sprovođenje mera za kontrolu tehničke ispravnosti hidromašinske i elektro opreme (kontrola ispravnosti i izrada elaborata) u cilju pribavljanja atesta za hidromašinsku i elektro opremu (po nalogu republičkog inspektora) brane Krajkovac

JVP Srbijavode Novi Beograd

02.09.2014.

Glavni projekat rekonstrukcije elektroopreme crpne stanice Bezdan II

Vode Vojvodine Novi Sad

07.05.2014.

Servisiranje hidraulične apkant prese

EPS Distribucija Beograd - Elektrovojvodina Novi Sad

22.08.2013.

popravka struga (univerzalni strug, strug za obradu točkova, za obradu doboša modelarski)

GSP Beograd

01.04.2013.

Nabavka usluga izrade Glavnog projekta rekonstrukcije i adaptacije elektromašinske opreme kranova brane na Tisi

Vode Vojvodine Novi Sad

14.09.2012.

Izrada elaborata o stanju konstrukcije i mašinskih elemenata vrata mašinske hale na HE „Đerdap 1”

Hidroelektrane Đerdap Kladovo

20.02.2012.

Izrada glavnog projekta adaptacije elektro opreme crpne stanice Bezdan II

Vode Vojvodine Novi Sad

24.11.2011.

Statorski i rotorski labirinti Fransis turbine za potrebe Vlasinskih HE

Hidroelektrane Đerdap Kladovo

10.11.2011.

Oštrenje tupih alata za izbijanje kartica i izrada alata po crtežu

NBS Zavod za izradu novčanica i kovanog novca-Topčider

22.07.2011.

Servisiranje i opravka alatnih mašina

JKP Gradska čistoća Beograd

30.06.2011.

Izrada glavnog projekta adaptacije elektro opreme

Vode Vojvodine Novi Sad

28.06.2010.

Sanacija hidromašinske opreme

Elektrosrbija d.o.o. Kraljevo