Proračun krutosti mašinskih delova

Sekcija za proračun krutosti mašinskih delova.

 

 

R.br. Naziv projekta Slika Napomena Preduzeće
1.1
Proračun deformacionog i naponskog stanja noseće strukture hidraulične prese za precizno štancovanje MCM/LOLA 630 0013a FEM analiza modela pri statičkom opterećenju Lola fabrika alatnih mašina
2.1 Proračun napona i deformacije ulazno/izlazne strane „autoklav-a” 0021_resize Lola fabrika procesne opreme
3.1 Proračun deformacionog i naponskog stanja magnetne strukture ciklotrona „Vincy” 0031_resize Institut za nuklearne nauke Vinča
4.1 Proračun deformacionog i naponskog stanja čepa i sektora ciklotrona „Vincy” 0041_resize Institut za nuklearne nauke vinča
4.2 Statički proračun deformacija i napona noseće strukture duanta, duanta i vrha duanta ciklotrona „Vincy”
0042_resize Institut za nuklearne nauke vinča
5.1 Proračun i optimizacija naponskog stanja prelazne zone vratila turbine HE „Đerdap 2” 0051_resize JP EPS, PD HE „Đerdap”
6.1 Proračun naponskog stanja poklopca radnog kola turbine u HE „Đerdap 1” 0061_resize JP EPS, PD HE „Đerdap”
6.2 0062_resize Model kaplanove turbine JP EPS, PD HE „Đerdap”
7.1 Nosač vagona 0071_resize Fabrika vagona Kraljevo
8.1 Točak rotacionog bagera 0081_resize EPS PD termoelektrtane i kopovi Kostolac

 

PROGRAMSKI SADRŽAJ

1.1 Eksperimentalna ispitivanja mašinskih sistema

 

Dijagnostička ispitivanja

 • apsolutne vibracije
 • relativne vibracije vratila
 • naponi
 • pritisci
 • sile
 • deformacije
 • zvuk

Praćenje stvarnog tehničkog stanja mašinskih sistema

 • periodični monitoring
 • permanentni monitoring

Strukturalna ispitivanja mašinskih sistema

 • modalna analiza
 1. sopstvene frekvence
 2. modalna prigušenja
 3. glavni oblici oscilovanja
 • strukturalna modifikacija

Predmet ispitivanja

 • turbine
 • generatori
 • glavni oblici oscilovanja
 • hidro/termo mašinska oprema
 • brane
 • cevovodi
 • prevodnice
 • mašine alatke
 • ventilatori, cikloni, mlinovi i druge rotacione mašine.

Balansiranje rotacionih mašina u sopstvenim ležištima u jednoj ili više korekcijskih ravni

 • balansiranje krutih rotora
 • balansiranje elastičnih vratila
 • mehanički debalans
 • električni debalans
 • termički debalans
 • hidraulički debalans

Projektovanje i izvođenje sistema zaštite od buke, vibracija, potresa i udara

 • elastično oslanjanje
 • izolacija
 • apsorbcija

Geometrijska ispitivanja tačnosti mašina alatki, postrojenja i opreme

 • Verifikacija projektovanih parametara tokom i nakon izrade i montaže;
 • Tehnička dijagnostika eksploatacijskog stanja mašinskih sistema na osnovu utvrđivanja geometrijske tačnosti.

Atestiranje opreme sa aspekta zaštite na radu

 • Prese, makaze, razne mašine
 • dizalice, kranovi

 

1.2 Statički i dinamički proračun mašinskih struktura (SDRC I-DEAS)

 • Prostorno modeliranje kompleksnih struktura
 • Statički proračun deformaciono-naponskog stanja
 • Dinamički proračun
 • Optimizacija struktura i podstruktura
 • Proračun podstrukture