Vesti

LOLA INSTITUT d.o.o. implementirao je SRPS ISO/IEC 27001:2014 - Sistem menadžmenta bezbednošću informacija organizacije i SRPS EN ISO 50001:2018 - Sistem menadžmenta energijom orgranizacije. Navedeni sistemi menadžmenta su objedinjeni u integrisani sistem menadžmenta (IMS). Opredeljenost najvišeg rukovodstva za njihovu primenu, održavanje i poboljšavanje je iskazana kroz Politiku IMS-a.

Skupština Istraživačko-razvojnog instituta LOLA, društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd dana 19.11.2021. donela je Odluku broj 292 o raspisivanju javnog konkurs za imenovanje direktora za mandatni period od 4 godine (1 izvršilac). Javni konkurs za imenovanje direktora objavljen je u dnevnom listu „ПОЛИТИКА“ dana 27.11.2021. Javni konkurs objavljen u dnevnom listu „ПОЛИТИКА“ možete videti ovde.

 

Ovim putem obaveštavamo zaposlene, poslovne partnere i širu javnost da je Istraživačko-razvoji institut Lola d.o.o. počeo sa redovnim radom 11.05.2020. godine.

Na osnovu Zakona o bezbednosti i i zdravlju na radu („Sl. Glasnik RS“, br. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - dr. zakon) i Pravilnika o radu kod poslodavca Lola Institut d.o.o. (br.1219 od 03.12.2014. godine), direktor Instituta je doneo Plan preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje i širenje zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-СоV-2 (br. 88 od 07.05.2020. godine) kojim se propisuju zahtevi koji su poslodavac i zaposleni dužni da ispune u obezbeđivanju primene preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad zaposlenih, kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini, radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19.

U narednom periodu ćemo pratiti aktuelnu situaciju u vezi sa pandemijom koronavirusa i sprovoditi sve neophodne preventivne mere u cilju zaštite zdravlja zaposlenih, као i lica koja se zateknu u radnoj okolini.