Istraživačko razvojni Institut Lola raspisuje oglas za:

a) 2 (dva) istraživača sa naučnim zvanjem. Uslov:
diplomirani inženjer mašinstva ili elektrotehnike.

b) 5 (pet) istraživača za rad na razvoju mašina alatki, hidrauličkih mašina i drugih mašinskih sistema. Uslovi:

  • diplomirani mašinski inženjer (MSc) sa ili bez radnog iskustva,
  • prosečna ocena na studijama najmanje 8 (osam).

c) 1 (jedan) istraživač za rad na razvoju real-time softverskh sistema. Uslovi:

  • diplomirani inženjer elektrotehnike (MSc) sa ili bez radnog iskustva,
  • prosečna ocena na studijama najmanje 8 (osam).

Rok za dostavljanje prijava je 7 radnih dana od dana objavljivanja oglasa.

Prijave slati na adresu:

LOLA INSTITUT
Kneza Višeslava 70a
11030 Beograd

ili e-mail-om na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Za informacije koristite kontakt telefon: 011/2541 303.

LOLA INSTITUT d.o.o.
Direktor
Dr Vladimir Kvrgić, dipl. inž. maš.