U ponudi su sledeći važni poslovi i projekti tržište i istraživački rad:

 

Konsultativne usluge iz navedenih oblasti na kraće i duže vreme koje podrazumevaju: