00-slika1-295Edukacija – osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad i zaštitu od požara na radnom mestu za sve zaposlene.

Ove usluge obuhvataju sledeće poslove i obaveze za naručioca usluga:

04-slika2
Usluge vršenja edukacije - osposobljavanja za bezbedan i zdrav obavlja kvalitetan visoko stručni tim satavljen od stručnjaka bezbednosti i zdravlja na radu i ostalih različitih stručnih profila (medicina rada, mašinstvo, elektro tehnika, tehnologija, i dr.) koji imaju značajno iskustvo u predmetnoj oblasti i poseduju stručni ispit za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Sledeća strana ►►►