02-slika1Usluge stručnog lica za bezbednost i zdravlje na radu za sva preduzeća, ustanove i ostala pravna lica koja imaju tu zakonsku obavezu


Ove usluge, između ostalog, obuhvataju sledeće poslove i obaveze:


Usluge Stručnog lica za bezbednost i zdravlje na radu obavlja kvalitetan visoko stručni tim satavljen od stručnjaka bezbednosti i zdravlja na radu i različitih stručnih profila (mašinstvo, elektro tehnika, tehnologija, i dr.) koji poseduju stručni ispit za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

 

Sledeća strana ►►►