03-slika2Usluge izrade kompletne stručne i normativne dokumentacije za vođenje sistema bezbednosti i zdravlja u preduzeću – pravnom licu

Ove usluge obuhvataju izradu sledeće dokumentacije za naručioca usluga:

 

Usluge izrade kompletne normativne dokumentacije za vođenje sistema bezbednosti i zdravlja na radu obavlja kvalitetan visoko stručni tim satavljen od stručnjaka bezbednosti i zdravlja na radu i ostalih različitih stručnih profila (medicina rada, mašinstvo, elektro tehnika, tehnologija, i dr.) koji imaju značajno iskustvo u predmetnoj oblasti i poseduju stručni ispit za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Sledeća strana ►►►