06-hmc-500-400pxIstraživački poslovi u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara


Ove usluge obuhvataju sledeće poslove i obaveze za naručioca usluga:

- davanje stručnih saveta,

- mišljenja i analiza,

- rešavanje spornih pitanja i arbitraže,

- tehnička i organizaciona rešenja i  drugo.

 

06-slika2Usluge istraživačkih poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara obavlja kvalitetan visoko stručni tim satavljen od stručnjaka bezbednosti i zdravlja na radu i ostalih različitih stručnih profila (mašinstvo, elektro tehnika, tehnologija, građevina, medicina rada i dr.) koji imaju značajno iskustvo u predmetnoj oblasti i poseduju stručni ispit za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.